Curriculum

De Beroepsopleiding Advocaten start in maart en in september en duurt iets meer dan twee jaar. Voor de start van de Beroepsopleiding moet u als advocaat-stagiaire beëdigd zijn. Voor de najaarsopleiding is de deadline om aan te melden 30 juni. Voor de voorjaarsopleiding is dit 31 december.

De Beroepsopleiding Advocaten bestaat uit drie leerlijnen:

  • Burgerlijk recht
  • Bestuursrecht
  • Strafrecht

U kiest aan het begin van de opleiding voor een van deze leerlijnen. Een leerlijn is van belang om de samenhang tussen vakken te bewaken.

Een leerlijn bestaat uit een major en bijbehorende keuzevakken. De keuzevakken volgt u in het tweede jaar. Daarnaast kiest u een minor uit een ander rechtsgebied. Uw keuze zal vooral worden bepaald door de eisen die de praktijk van uw kantoor aan u stelt en komt waarschijnlijk in overleg met uw kantoor tot stand. Voor stagiaires van kantoren die een bredere of algemene praktijk hebben, bieden wij de mogelijkheid om een tweede minor te volgen in plaats van een klein keuzevak.

De vakken Vaardigheden en Beroepsattitude en beroepsethiek maken een belangrijk deel uit van de opleiding en zijn verplichte onderdelen. Dat geldt ook voor Alternative Dispute Resolution (ADR) en Jaarrekeninglezen.

Klik hier voor het curriculum (en vakbeschrijvingen) van de gehele opleiding inclusief keuzevakken. Hierin is ook een schematische weergave van de opleiding opgenomen.

Evaluatie- en eindgesprekken

Aan het einde van het eerste jaar vindt een evaluatiegesprek plaats en aan het einde van de opleiding, in het derde jaar, een eindgesprek. Aan deze gesprekken neemt uzelf, uw mentor en uw patroon of feitelijk leidinggevende deel. Leidraad bij deze gesprekken is uw e-portfolio, dat u heeft ingevuld mede aan de hand van het geldende competentieprofiel, de leerdoelen die u voor uzelf voor dat jaar heeft geformuleerd, en de feedback die u heeft ontvangen van uw patroon.

We kijken samen terug op het achterliggende jaar en de stappen die u heeft gezet. Bovendien krijgt u tijdens een evaluatiegesprek input voor uw leerdoelen voor het volgende opleidingsjaar. Voorafgaand aan ieder gesprek krijgt de patroon een feedbackformulier toegestuurd, met het verzoek dat in te vullen. De gesprekken vinden plaats op vaste dagen op de opleidingslocatie en worden ruim van tevoren ingepland.

De studiebelasting

Blended learning is het uitgangspunt. Dat is een combinatie van klassikaal en digitaal onderwijs. U heeft toegang tot een digitale leeromgeving (DLO). Ruim een maand voorafgaand aan de eerste dag contactonderwijs van een vak wordt de DLO voor het desbetreffende vak beschikbaar gesteld. Binnen de DLO wordt de theorie voor de dagen contactonderwijs aangereikt en wordt u door middel van (huiswerk)opdrachten aangezet om zelf al met de stof aan de slag te gaan. Het is belangrijk dat u voor elke bijeenkomst serieuze aandacht besteedt aan de bijbehorende DLO en alle opdrachten die daarin zijn opgenomen, maakt. De dagen contactonderwijs borduren hier namelijk op voort en bieden verdieping en verbreding.

De studiebelasting in het eerste leerjaar van de opleiding is 62 dagdelen, in het tweede leerjaar 57 of 61 dagdelen (afhankelijk van uw keuze voor een tweede minor) en in het derde leerjaar 9 dagdelen. Dit zijn de uren contactonderwijs inclusief de daaraan te besteden voorbereidingstijd en de tijd die u besteedt aan het leren voor de toetsen.

Mogelijke vrijstellingen
Een vrijstelling kan worden aangevraagd voor één of meer vakken. Wordt de vrijstelling verleend, dan hoeft u het onderwijs van dat vak niet bij te wonen, maar dient u in principe wel het examen te doen. Het vrijstellingenbeleid vindt u op de site van de Nederlandse orde van advocaten: www.advocatenorde.nl.

 

 

 

Delen FacebookTwitterLinkedin