Recente artikelen
Alrik de Haas

door Alrik de Haas op

Afwisseling en extra uitdaging
Het leven van een strafrechtadvocaat is buitengewoon afwisselend en vergt tegelijk veel inspanning. Je bezoekt door heel het land cliënten in en buiten het gevang en je stippelt voortdurend strategieën uit voor de te voeren verdediging. Je probeert de officier van justitie in de strafzaak zo nodig een andere koers te laten varen. Is de strafzaak eenmaal bij de rechter, dan is het doel hem uiteindelijk te kunnen overtuigen hoe de zaak zou moeten eindigen. Iedere week zit ik wel in een overleg met een aanklager en sta ik meermalen voor de rechtbank en het hof. Ten diepste gaat het altijd over mensen die om uiteenlopende redenen in een nare situatie terecht zijn gekomen. Het is een dankbare taak om in zo’n bijzondere periode in het leven van mensen hun raadsman met een unieke rol van betekenis te mogen zijn, in de meest brede zin van het woord.

Dat mijn dagelijkse praktijk nog meer kon worden verrijkt, bleek toen ik medio 2013 werd gevraagd mijn bijdrage te bieden aan de toen nieuwe Beroepsopleiding Advocaten. De uitdaging om met prof. dr. Theo de Roos en mr. Wout Morra de leerlijn Strafrecht op te zetten kon ik niet laten gaan.

De lat voor het cognitieve onderwijs lag hoog. De nieuwe beroepsopleiding moest meer bieden dan de oude beroepsopleiding bood. Het onderwijs moest eigentijds en vooral effectief zijn. Praktijkgerichtheid en specialisatie stonden centraal. In september 2013 stond de nieuwe Beroepsopleiding er. In korte tijd hadden we een compleet nieuwe digitale leeromgeving en onderwijsprogramma voor de minor en major Strafrecht ontwikkeld.

Van advocaat naar docent
De functie van een advocaat en docent is een bijzondere, maar goede combinatie. Aan de ene kant sta je met de voeten in de klei, aan de andere kant zorg je ervoor dat je voortdurend bijblijft met de recente ontwikkelingen in je vak. In beide functies ben je van mens tot mens aan het werk. Cruciaal is dat je beseft dat stilstaan achteruitgang is: als advocaat en docent is ‘life long learning’ een noodzakelijke voorwaarde om voldoende bij te blijven en je rol goed uit te voeren.

Door als hoofddocent (net als de collega - hoofddocenten Theo de Roos en Wout Morra) zelf ook cognitief onderwijs te verzorgen, blijf je nauw in verbinding staan met de stagiaires. We weten wat er speelt. Met die kennis hebben we de afgelopen jaren verbeteringen doorgevoerd in het onderwijsmateriaal. Stilstaan; daar doen wij niet aan. We willen de contactmomenten met de stagiaires zo optimaal mogelijk benutten. Ons doel: steeds opnieuw ‘echt goud afleveren’ binnen de beroepsgroep.

Waar het allemaal om gaat
Laatst had ik een spontane ontmoeting met een advocaat-stagiaire. Haar verhaal vond ik bijzonder omdat zij ook bekend is met de oude Beroepsopleiding. Eerder had ze de advocatuur om diverse redenen verlaten. Op één vak na had zij de ‘Oude Beroepsopleiding Advocaten’ afgerond. Inmiddels had ze haar carrière weer opgepakt en kwam terecht in de ‘Nieuwe Beroepsopleiding Advocaten’. Ik vond het prachtig om te horen met welk enthousiasme ze daarover sprak. Hoewel de belasting qua tijd wat groter is geworden, gaf de stagiaire aan dat ze nu veel beter wordt opgeleid. De extra tijdsinvestering heeft ze er daarom zeker voor over. Ze vindt het onderwijs meer toegespitst op de praktijk van de advocatuur en doordat ze een leerlijn kon kiezen die aansluit bij haar dagelijkse praktijk, ervaart ze meer diepgang. Ook het casusmateriaal spreekt haar aan. Het is toegespitst op de praktijk en daardoor zeer herkenbaar. Met een glimlach op mijn gezicht reed ik later naar huis. Daar doe ik het voor.

De BA
De afgelopen jaren hebben veel docenten en medewerkers van CPO-Dialogue (UO) laten zien ‘nieuw goud’ aan de advocaten te kunnen toevoegen die er voor de clientèle in deze tijd kunnen staan. Er ligt een schat aan onderwijsmateriaal en een gedreven docentenkorps dat professioneel wordt ondersteund door de uitvoeringsorganisatie CPO-Dialogue. Verbeteren kan altijd en dat moet ook, want het recht is dynamisch. Zoals gezegd: stilstaan, daar doen wij niet aan. Laten we samen blijven bouwen aan een toekomst voor de balie waar uiteindelijk de samenleving beter van wordt.

Judith Veldhuis-Lampe

door Judith Veldhuis-Lampe op
Marloes ter Huurne

door Marloes ter Huurne op

‘Mag ik van jou, uit de categorie Veelverdieners, De Advocaat?’ Enigszins verbaasd kijk ik op vanachter de krant. Mijn zoon van acht probeert met zijn zusje van vijf te kwartetten. Ze doen het Beroepen weetjes kwartet. ‘Waar hebben jullie dat kwartet vandaan?’ vraag ik hen. ‘Lag in de kast. Is leuk hoor!’ antwoordt mijn zoon. Ik bekijk het spel. Zal dit ooit van mij geweest zijn? Dit kan toch niet recent gemaakt zijn? Volgens het spel zijn ook de tandarts, de bankdirecteur en de profvoetballer veelverdieners. Dat komt goed uit, aldus mijn zoon, want dat laatste wordt hij.

Prototype advocaat
Het kwartet blijkt te dateren van 2015. Dat is behoorlijk recent. Is het dan vreemd dat ik verbaasd ben? Natuurlijk weet ik dat de gemiddelde advocaat goed verdient. Niet voor niets adviseerden mijn ouders mij op mijn achttiende stellig een rechtenstudie te verkiezen boven een studie psychologie (‘Psychologie? Daar is geen droog brood mee te verdienen. Je kunt veel beter rechten gaan doen.’). Op de rechtenfaculteit werd mij duidelijk dat degenen die zich verdiepten in carrièreplanning kozen voor fiscaal recht of ondernemingsrecht. Ik koos Europees recht, met als enige reden dat ik dan een programma kon volgen waarin ik een jaar naar het buitenland moest. Interesse voor het recht speelde bij die keuze nauwelijks een rol. Achteraf ben ik wel blij dat ik het advies van mijn ouders heb opgevolgd. Een rechtenstudie is een goede basis.

Menigeen zal jaloers zijn op de loonstrook van de advocaat. En ja, op de Zuidas tref je de goedgeklede advocaten die hun mooie auto’s onder de glimmende kantoorpanden parkeren, maar dit is en blijft slechts een selectie. Het merendeel van de advocaten in Nederland werkt op een klein kantoor (twee tot vijf advocaten) en zal zich niet herkennen in dat prototype. Zij zullen zichzelf niet zo snel in de categorie Veelverdieners van het kwartet van mijn zoon plaatsen.

Ondernemen en investeren
Denk ik aan veelverdieners, dan denk ik aan de Quote 500 en het is niet zo dat advocaten ruim vertegenwoordigd zijn in die lijst. Uit dezelfde lijst valt op te maken dat je, als je schatrijk wilt worden, zal moeten gaan ondernemen en investeren. Uurtarieven van advocaten kunnen hoog zijn, maar een dag telt slechts 24 uur, dus het groeipotentieel van de uurtje-factuurtjewerkzaamheden is en blijft beperkt. Wil je een eigen parkeerplek onder dat mooie pand, dan moet je het schoppen tot partner en dat vergt meer dan alleen het behandelen van dossiers. Een partner van een advocatenkantoor is ondernemer.

Als je goede zaken doet, verdien je. Heb je een grote cliëntenportefeuille, dan denken mensen blijkbaar dat ze jou moeten hebben. Je doet dus iets goed. En dat is wat we willen: bewijs dat we ergens goed in zijn, dat we goed bezig zijn. Dat hoeft niet voor iedereen uitgedrukt te worden in geld. Sterker nog, voor de huidige generatie startende advocaten is geld niet zonder meer een drijfveer. De rijkdom die deze zogenoemde generatie Y nastreeft, is gelegen in vrijheid, inspiratie en persoonlijke ontwikkeling. Het bereiken daarvan vereist echter dezelfde vaardigheden als het bereiken van de Quote 500: ondernemen en investeren. Bij ondernemen hoort proactief zijn en het herkennen en oppakken van kansen. Bij investeren horen het maken van keuzes, overtuiging en doorzettingsvermogen. Wat doe je en wat laat je, hoe pak je dat aan en wat en/of wie heb je daarbij nodig? Onderschat niet de rol van een (sociaal) netwerk daarbij.

Veel verdienen mag dan een teken zijn van succes, maar de kunst zit in continuïteit. Hard gaan kunnen we allemaal wel even. Succesvol zijn anno 2017 impliceert doordacht hard gaan. Ervoor zorgen dat je door kunt blijven gaan: ondernemen en investeren. En uiteindelijk staat of valt het met motivatie en volhouden. Te veel nadenken en daardoor niet beginnen of te veel tegelijk doen, zijn dan valkuilen.

Mijn zoon en dochter vervolgen hun spel. ‘Mag ik van jou, uit de categorie Belangrijke beroepen, De Prinses?’ Ik zie een twinkeling in de ogen van mijn dochter, slaak een diepe zucht en besluit me maar weer op de krant te richten.


Literatuur

...
Niek van de Pasch

door Niek van de Pasch op

Het leven speelt zich steeds meer af in onze technologie. Dat maakt wat wij zeggen en doen minder vluchtig en dubbelzinnig. Tegelijkertijd lijkt (of is?) kunstmatige intelligentie soms al inventief. Zo schuiven ons recht en onze algoritmes langzaam in elkaar. De symbiotische relatie tussen advocaat en artificial intelligence (AI) intensiveert parallel aan deze innovaties. Of, nou ja, dat zou wel handig zijn.

Van advocaat naar computer
Sommige taken zullen namelijk helemaal verdwijnen van advocaten naar computers. Verderop in de waardeketen heeft die verschuiving eveneens een grote impact. Taken waar nu advocaten met veel kennis en ervaring voor nodig zijn, komen binnen handbereik van jongere generalisten. Ook dat zal natuurlijk geen volledige verdringing opleveren, maar de dynamiek achter dit alles verdient aandacht en actie.

Al die bangmakerij is nergens voor nodig. Het gaat niet om computers die denken áls mensen, maar om computers die denken mét mensen – en andersom. Het ultieme doel moet zijn om computers te maken die mensen dieper helpen denken. Deze verantwoordelijkheid ligt uiteindelijk bij de programmeurs, die algoritmes moeten schrijven om de wereld beter te maken. Aan de keerzijde hebben wij juristen echter ook een verantwoordelijkheid.

Technologie als verlengstuk denkvermogen
We moeten onszelf en de generaties na ons leren om technologie als een verlengstuk van ons denkvermogen te benutten. Dat gaat verder dan onze eigen gedachtes invoeren, opslaan en doorzetten. Het gaat om werkelijk nieuwe inzichten, die zonder computers onbereikbaar zouden zijn. Patronen ontdekken in bijna grenzeloze databases bijvoorbeeld, of vondsten samenvoegen vanuit nooit eerder verbonden bronnen. Om nog beter te snappen hoe het rechtssysteem werkt en waar dat anders kan of moet.

Om duidelijk te maken wat dit precies betekent, is een uitstapje nodig naar de (schijnbaar) favoriete sport van wetenschappers die kunstmatige intelligentie onderzoeken: schaken. Iedereen weet dat IBM’s supercomputer Deep Blue won van wereldkampioen Garry Kasparov. (Iets minder mensen herinneren zich trouwens dat die machine het eerste potje verloor.) Was de eindstand van die wedstrijd – vrij naar Richard Susskind – ‘the end of chess players’? Nee hoor.

Freestyle advocatuur
De schaakgrootmeester bedacht namelijk een ‘freestyle’ toernooi, waaraan mens en machine samen mogen deelnemen. Daar zag hij iets wat de advocatuur ook verder kan helpen: “Zwak mens + machine + sterk proces is superieur aan sterk mens + machine + zwak proces.” De wisselwerking is dus belangrijker dan de eigen inbreng. Kan een generalist misschien winnen van een specialist als hij beter weet hoe hij die computer optimaal kan benutten?

We leren allemaal hoe we het menselijk brein moeten inzetten om juridische analyses en keuzes te maken. Wie leert ons hoe we het mechanische brein als hefboom kunnen gebruiken, om onze eigen intuïtie en creativiteit te kwadrateren? Dat is net zo goed een vaardigheid die bewuste training vergt. Als consumenten zijn we echter zozeer gewend dat een nieuwe app “gewoon” werkt, dat de kunst en het geduld om technologie écht te begrijpen soms verloren lijkt.

Hier is volgens mij een mentaliteitsverandering voor nodig – en vervolgens een serieuze investering. Uiteraard soms ook financieel, maar dat is pas het begin. Advocaten kunnen, net als alle kenniswerkers, hun reikwijdte en slagkracht vergroten door te oefenen op de beïnvloeding van en met computers. In deze ‘freestyle advocatuur’ zijn dus drie dingen cruciaal: de advocaat, zijn technologie en het proces. Als al de oorlogsretoriek eindelijk verstomt, kunnen we gaan bouwen aan een toekomst in harmonie.

Leonie van der Grinten

door Leonie van der Grinten op

De Beroepsopleiding zit erop! Het lijkt nog maar gisteren dat we de Italiaanse pakken van Donatello bewonderden en schaapachtig stonden te lachen naar elkaar, maar inmiddels zijn we bijna advocaat-medewerker, hebben we onze stage zo goed als afgerond, en voelen we ons aardig de koning.

...
Marloes ter Huurne

door Marloes ter Huurne op

Hoe voorkom je dat jouw lessen saai worden? Kan zelfs taaie materie aansprekend worden gebracht en wat kun je doen om weerbarstige ‘studenten’ te bereiken en te boeien? Want dat is wat je wilt als docent, toch? Het doel van onderwijs is dat er kennis wordt opgedaan. Kennis die naar jouw overtuiging essentieel is voor de deelnemers. Waarom zou je anders al die moeite doen?

 

...
Drs. Jeanette van Dijk-Brouwer RA

door Drs. Jeanette van Dijk-Brouwer RA op

Veel advocaat-stagiairs begrijpen niet waarom zij moeten leren jaarrekeningenlezen. Ze doen er toch niets mee. Onterecht, vindt Jeanette Brouwer.

...
Leonie van der Grinten

door Leonie van der Grinten op

Eén keer in mijn leven heb ik een onvoldoende gehaald. In jaar 1 van de Bachelor, ik vergeet het nooit meer: een 5 voor Inleiding Staats- en bestuursrecht. Nachten heb ik ervan wakker gelegen. Vergelijkbaar was mijn gevoel op 21 mei dit jaar. Jaarrekeninglezen? Het had net zo goed astrofysica kunnen zijn. 

...
J.M.A. Zandvoort

door J.M.A. Zandvoort op

Hanneke Zandvoort heeft het als advocaat-stagiaire goed getroffen: haar patroon, Raymond Arnoldus, werd verkozen tot patroon van het jaar. Traditiegetrouw schrijft de stagiaire van de winnaar een lofrede. Lees hier waarom haar patroon de terechte winnaar is.

...
Niek van de Pasch

door Niek van de Pasch op

Niemand houdt van verandering, en advocaten al helemáál niet. Een vaalgewassen cliché wellicht, maar daarom nog geen vergissing. Stiekem fietst de Beroepsopleiding allerlei subtiele veranderingetjes de advocatuur binnen, die samen de evolutie van ons vak een handje helpen. Helaas blijft het motief voor die switch wat mistig. Over de belangrijkste factor hoor ik tenminste zelden iets. Daarom roep ik het zelf maar eens.

...
Leonie van der Grinten

door Leonie van der Grinten op

Jaar 1 zit er bijna op. En wát voor een jaar. Hoewel het nog maar gisteren lijkt dat we met z’n allen in Woudschoten het paard aan het bekijken waren (zie mijn eerste column) hebben we ongelofelijk veel gedaan en geleerd in één jaar. We zijn bijgeschoold in de ‘advocatuurlijke’ vaardigheden, en we hebben de basis van (onze) beroepsattitude en –ethiek geleerd. De major is afgerond, de minor ook zo goed als. Mijn laatste column schreef ik na afloop van de minor. Wat hebben we al gedaan? 

...
E. van de Kraats

door E. van de Kraats op

Eén van je cliënten belt tien keer op een dag op de meest ongunstige momenten en wil toch echt te woord worden gestaan ("Het is een noodgeval!"). De advocaat van de wederpartij stelt zich tijdens de zitting neerbuigend op omdat jij nog niet zo lang in het vak zit. 's Nachts in bed slaat ineens de twijfel toe over dat ene ingewikkelde punt in je kort geding dagvaarding: 'heb ik het wel goed gedaan?'. Dan nog je secretaresse aansturen, zonder dat je overkomt als die snotneus die net uit de collegebanken komt. En aan het huiswerk voor de major Burgerlijk Recht lijkt maar geen einde te komen. 

...
Leonie van der Grinten

door Leonie van der Grinten op

Civilisten zijn toch een (iets) ander soort mensen dan strafrechtjuristen. Dat is mijn voorzichtige conclusie na afronding van de Minor Bestuursrecht. Of ja, afronding… De lesdagen zijn inmiddels afgelopen; het tentamen moet ik op 22 december nog maar eens met een voldoende zien af te sluiten. 

...
Leonie van der Grinten

door Leonie van der Grinten op

De major werd geheel in stijl op Air Max afgerond op zaterdag 30 mei. Of het lag aan al die kaarsjes die jullie voor mij hebben aangestoken weet ik niet, maar volgens mij heb ik me redelijk door het tentamen heen geslagen. Van echt commentaar onthoud ik me echter tot de uitslag (half augustus). Wel kan ik je vertellen dat ik blij was dat ik van 30 mei tot eind vorige week even bij kon komen. De boeken induiken naast je ‘gewone’ werk als advocaat, is toch net even wat anders dan rustig uitbrakken van die donderdagavond en rond vrijdag 14.00 uur eens wat openslaan, kan ik je vertellen. 

...
Leonie van der Grinten

door Leonie van der Grinten op

Of je het nu als major (meedjer) of als major (major) uit moet spreken is mij nog steeds niet geheel duidelijk, maar hij zit er in ieder geval op: het eerste (inhoudelijke) onderdeel van de Beroepsopleiding Advocaten. Vier dagen – 8 dagdelen – aan onderwijs later (verdeeld over zo’n 8 weken en geconcretiseerd in een pagina of 800 aan literatuur en 20 huiswerkopdrachten), wordt het tijd om mijn ervaringen eens onder elkaar te zetten. 

...
Leonie van der Grinten

door Leonie van der Grinten op

Woudschoten. Voor iedere advocaat een plaats waar warme herinneringen aan gekoesterd worden. Een plaats in de zin van een hotel, zo kwam ik overigens achter toen ik ‘Woudschoten’ probeerde op te zoeken in Google Maps. Het is maar goed dat ik advocaat ben en geen topograaf, zullen we maar zeggen. 

...
Heleen Marinussen

door Heleen Marinussen op

Dat blijkt uit het onderzoek ´Cultuur binnen de advocatuur´, dat Heleen Marinussen voor Dialogue uitvoerde onder 143 advocaten. 

...
C.L.C. Reynaers

door C.L.C. Reynaers op

Om maar met de deur in huis te vallen: mijn patroon, Mariëlle Daudt, is op 6 november 2014 volledig terecht verkozen tot Patroon van het Jaar. Waarom heb ik haar genomineerd? En wat houdt een goed patroon zijn eigenlijk in?

...
Joost Maassen

door Joost Maassen op

De ‘T-shaped’ advocaat, die diepgaande (juridische) kennis combineert met meer algemene kennis en vaardigheden, heeft volgens bestuursvoorzitters van vijf grote advocatenkantoren de toekomst. Joost Maassen, voormalig advocaat en tegenwoordig Negotiation & Conflict Professional bij Dialogue BV, stelt de π-shaped advocaat voor, die over diepgaande functionele kennis en vaardigheden beschikt in twéé domeinen; het strikt juridische en conflictmanagement.

...
Beroepsopleiding Advocaten

door Beroepsopleiding Advocaten op

Meeuwenkuikens pikken tegen de rode stip op de snavel van een volwassen oudermeeuw. In reactie braakt de oudermeeuw wat eten op voor het kuiken. Nature of nurture? Aangeboren of aangeleerd? Met een beroemd experiment toonde gedragsbioloog Niko Tinbergen aan dat evolutie het instinct van de kuikens moet hebben aangescherpt. Uiteindelijk is vastgesteld dat de kuikens vooral aansloegen op snavels met een rode stip en minder op snavels met andere kleuren, geen stip of een stip op een andere plek. Nature dus. Bij advocaten-kuikens (vergeef mij) – even hongerig en gretig – zal het nog wel vooral neerkomen op nurture onder de bezielende organisatie van de Beroepsopleiding met de rode driehoek.

De Orde vindt theoretische kennis belangrijk. Maar dat wil niet zeggen dat de Orde tijdens de contactmomenten van de Beroepsopleiding de nadruk wil leggen op kennis. Contacttijd moet effectief worden besteed. Contactmomenten kunnen ook virtueel zijn, via e-learning. Dat alles valt te lezen in het in december 2013 gepubliceerde curriculum van de Beroepsopleiding. Het Nieuwe Werken wordt op de voet gevolgd door Het Nieuwe Leren. Tijd voor tinderen. Voor de oudere lezer onder u. Tinder is een dating-app met alleen al in Nederland 1,2 miljoen gebruikers. Dagelijks worden er wereldwijd 500 mio profielen bekeken. Met een klik hebt u een potentiële date in de buurt in beeld. Het wachten is op een daarop geïnspireerde BA-app zodat u met één tik op de virtuele snavel in beeld krijgt waar de dichtstbijzijnde stagiair, patroon, collega of (potentiële) cliënt zich bevindt.

Mag ik als een wat oudere advocaat voor nu nog een warm pleidooi houden voor het in stand houden voor zoveel mogelijk fysieke contactmomenten? Omwille van nurture by nature zal ik maar zeggen.

Delen FacebookTwitterLinkedin