Curriculumcommissies en expertgroepen

De ontwikkeling van hoogwaardig kwalitatief materiaal en het toepassen van moderne onderwijsvormen staan hoog in het vaandel van de Beroepsopleiding. Onze docenten zijn afkomstig uit advocatuur en wetenschap.

Wij faciliteren onze docenten met curriculumcommissies per cognitief vak. Zij zijn verantwoordelijk voor het ontwikkelen van materiaal zoals e-learning activiteiten, presentaties (inclusief powerpoint), (rode-draad)casus, oefenrechtbanken en het schrijven van processtukken. De docenten ontvangen de door de curriculumcommissie geselecteerde onderwijsvormen en materialen en krijgen training en instructie voor het gebruik daarvan. De curriculumcommissies van de cognitieve vakken worden gevormd door hoofddocenten die afkomstig zijn uit de rechtspraktijk en de wetenschap.

Voor de vaardighedenvakken zijn expertgroepen ingesteld. In de expertgroepen zitten ervaren advocaten en andere professionals, die onder meer input leveren voor de praktische invulling van het vaardighedenprogramma. Zo zorgen we voor oefencasus die rechtstreeks uit de dagelijkse advocatenpraktijk komen. Voor de vakken Vaardigheden en Beroepsattitude en beroepsethiek zijn er steeds twee trainers per groep, een vaardigheden-trainer en een advocaattrainer. Alle trainers, die zijn geworven op basis van een grondige selectieprocedure, nemen deel aan een continu opleidingsprogramma en aan intervisie.

De expertgroepen voor vaardigheden, beroepsattitude en beroepsethiek en ADR bevatten vertegenwoordigers uit het beroepsveld. Een overzicht van de leden van de expertgroepen en curriculumcommissies vindt u hier.
Delen FacebookTwitterLinkedin