Leerlijnen

Een leerlijn bestaat uit een major met bijbehorende keuzevakken. De keuzevakken volgt u in het tweede jaar. Een leerlijn is van belang om de samenhang tussen vakken te bewaken.

Leerlijn Burgerlijk recht
Als civilist houdt u zich bezig met alle soorten en vormen van overeenkomsten die mensen, bedrijven en organisaties met elkaar aangaan. Voorkomen van conflicten door een goed juridisch advies heeft natuurlijk de voorkeur. In de major Burgerlijk recht verwerft u gedegen kennis van en inzicht in het materieel recht en de procespraktijk. Er is speciale aandacht voor informatie- en bewijsvergaring. U leert processtukken opstellen en, zowel in gesprek met cliƫnten als ter zitting, uw standpunt helder te formuleren.

Leerlijn Bestuursrecht
Bestuursrecht heeft alles te maken met ons democratisch bestel, gebaseerd op de trias politica en, zeker in de rechtspraktijk, op het vinden van de balans daarin. Het respect voor de rechten van de burger en de beginselen van behoorlijk bestuur is een van de belangrijke pijlers in het bestuursrecht. In de major Bestuursrecht verwerft u gedegen kennis van en inzicht in de beginselen van het bestuursrecht en de procespraktijk.

Leerlijn Strafrecht
Vervolging en berechting van verdachten van misdrijven speelt zich steeds meer af in de openheid. Moderne communicatiemiddelen en de televisie in de rechtszaal maken dat dit rechtsgebied, meer dan civiel en bestuursrecht, leeft binnen de samenleving. In de major Strafrecht verwerft u gedegen kennis van en inzicht in het materieel recht en het strafprocesrecht. Het programma van de major is dusdanig opgezet dat u ook nadenkt over strategie, ethiek en taakopvatting.
Delen FacebookTwitterLinkedin