Minors

Naast een leerlijn kiest u ook altijd een minor. Een minor is een samenhangend vakkenpakket dat in principe wordt gevolgd ter verbreding van de kennis. De minor bevat vijf dagdelen waarvan vier dagdelen contactonderwijs en een dagdeel e-learning.

Voor het kiezen van een minor geldt het volgende:

  • Als u de leerlijn Bestuursrecht of Strafrecht heeft gekozen, kunt u in leerjaar 1 de minor Burgerlijk recht volgen. In leerjaar 2 kunt u de minor Burgerlijk recht ook als keuzevak kiezen. De minor Burgerlijk recht behandelt: opzet en aard van vermogensrecht (basisgedachten en structuur van BW), rechtsingang en bewijsrecht, remedies bij tekortkoming en buitencontractuele aansprakelijkheid.
    Vanaf cohort 9: rechtsingang en bewijs deel 1, rechtsingang en bewijs deel 2, remedies bij tekortkoming en buitencontractuele aansprakelijkheid.
  • Als u de leerlijn Burgerlijk recht of Strafrecht heeft gekozen, kunt u in leerjaar 1 de minor Bestuursrecht volgen. In leerjaar 2 kunt u de minor Bestuursrecht ook als keuzevak kiezen. De minor Bestuursrecht behandelt: basisbegrippen, voorbereidingsprocedures en rechtsbescherming algemeen, beroep, hoger beroep en voorlopige voorziening.
  • Als u de leerlijn Burgerlijk recht of Bestuursrecht heeft gekozen, kunt u in leerjaar 1 de minor Strafrecht volgen. In leerjaar 2 kunt u de minor Strafrecht ook als keuzevak kiezen. De minor Strafrecht behandelt: rol en taakopvatting van de raadsman in het strafproces, beslissingsschema van de artikelen 348/50 Sv, materieel strafrecht en formeel strafrecht.

Het is verplicht om tenminste één minor te volgen. Het volgen van een tweede minor is mogelijk.

 

Delen FacebookTwitterLinkedin