Evaluatiegesprek en eindgesprek

Iedere stagiaire heeft een mentor die gedurende de opleiding het eerste aanspreekpunt is. Dit is
een trainer van een van de vaardighedenvakken. Aan het einde van jaar 1 voeren de advocaat- stagiaires met hun mentor een evaluatiegesprek
en aan het einde van jaar 3 een eindgesprek. Deze gesprekken blijken zeer nuttig binnen de opleiding. Het evaluatiegesprek is bij uitstek het moment om ervaringen uit te wisselen over het functioneren van uw stagiaire. U ziet uw stagiaire bijna dagelijks optreden: in contact met cliënten, beroepsgenoten en in de rechtszaal. Uw input voor de gesprekken geeft de mentor dan ook zinvolle informatie. En andersom kan de mentor in de vaardighedentrainingen ook zaken signaleren waar u met uw stagiaire in de praktijk mee aan de slag kunt. Daarom vinden wij het ook belangrijk dat u bij de gesprekken aanwezig bent.
Delen FacebookTwitterLinkedin