Overige algemene informatie

Kosten Beroepsopleiding
De kosten voor de driejarige Beroepsopleiding bedragen vanaf cohort voorjaar 2017
€ 13.940,- exclusief btw. Dit bedrag moet worden gezien als een totaalbedrag en is als volgt opgebouwd:

Onderdeel

Kosten

Gemeenschappelijk gedeelte
€   9.215,-  
        
Leerlijn
€   2.800,-

Overige cognitieve vakken
€   1.925,-*

De facturering geschiedt op twee momenten:

  • Direct aan het begin van het eerste jaar:
    € 5.530,- plus btw voor het gemeenschappelijke gedeelte, en
    € 2.835,- plus btw voor de onderdelen leerlijn en overige cognitieve vakken

  • Aan het begin van het tweede jaar:
    € 3.685,- plus btw voor het gemeenschappelijke gedeelte, en
    € 1.890,- plus btw voor de onderdelen leerlijn en overige cognitieve vakken

*De prijs voor de leerlijn en overige cognitieve vakken kan hoger zijn indien u het kleine keuzevak vervangt door een tweede minor.

Algemene Voorwaarden
In de Algemene Voorwaarden zijn onder andere de regels met betrekking tot beëindiging en annulering van de Beroepsopleiding opgenomen.

Mogelijke vrijstellingen
Een vrijstelling kan worden aangevraagd voor één of meer vakken. Wordt de vrijstelling verleend, dan hoeft u het onderwijs van dat vak niet bij te wonen, maar dient u in principe wel het examen te doen. Het vrijstellingenbeleid vindt u op de site van de Nederlandse orde van advocaten: www.advocatenorde.nl.

 

Delen FacebookTwitterLinkedin