Examenreglement

In het examenreglement zijn regels over de inrichting en de organisatie van het examen, de wijze en tijdstippen waarop daaraan kan worden deelgenomen, de wijze waarop het examen wordt afgenomen en de instelling, samenstelling en taken van de examencommissie en de delegatie van bevoegdheden betreffende het examen aan de examencommissie opgenomen. Het examenreglement oktober 2015 vindt u hier.

Delen FacebookTwitterLinkedin