Toetskansen en toetsverzoeken

 U kunt per vak ten hoogste driemaal een toets afleggen. Wanneer u geen voldoende voor uw eerste toetspoging heeft behaald dan kunt u nog tweemaal een herkansingstoets afleggen.

Herkansing
Indien u zakt of niet aanwezig bent bij de toets (met uitzondering van overmacht of uitdrukkelijke toestemming van de Beroepsopleiding Advocaten), verliest u een toetskans. Toetsen moeten worden herkanst op de eerstvolgende datum waarop voor het desbetreffende vak een toets wordt afgenomen.

De tweede herkansing hoeft niet direct te worden benut. U heeft de mogelijkheid om deel te nemen aan de daaropvolgende toetsgelegenheid. U dient er wel rekening mee te houden dat de toetsuitslag binnen uw stagetermijn moet vallen. De kosten die bij een herkansing in rekening worden gebracht bedragen € 100,- per toets.

De herkansingsdatums worden zodra zij bekend zijn ook in de weekroosters opgenomen. Toetsen worden in beginsel twee keer per jaar aangeboden.

Toetsverzoeken
Indien u een functiebeperking heeft, kunt u bij de examencommissie een verzoek indienen om gelegenheid te krijgen de toets(en) op een zo veel mogelijk aan uw individuele beperking aangepaste wijze af te leggen (verlenging van de standaardduur van de toets, gebruik van hulpmiddelen en/of aanpassing van de toetsvorm). Het verzoek, ondersteund door een medische verklaring, dient uiterlijk vier weken voor de toetsdag te worden gemaild naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Hardheidsclausule
Indien u niet deelneemt aan de toets, wordt deze als niet behaald beschouwd. U verliest dan een toetskans. Als er sprake is van overmacht, kunt u tot uiterlijk vier weken na de toetsdatum een verzoek tot behoud van toetskans indienen door het mailen van het ingevulde formulier verzoek toepassing hardheidsclausule BA naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Terme de grâce
De terme de grâce stelt een stagiaire in staat om alsnog een toets af te leggen nadat hij/zij van het tableau is geschrapt, omdat na drie jaar stage nog geen certificaat van de Beroepsopleiding Advocaten is behaald. Zie voor de voorwaarden de website van de Nederlandse orde van advocaten: www.advocatenorde.nl.

Delen FacebookTwitterLinkedin