Toetsuitslag

U krijgt uiterlijk tien weken na het afleggen van een toets een e-mail met uw resultaat. Uw patroon wordt ook over uw behaalde resultaat geïnformeerd.

De toetsen worden nagekeken door beoordelaars die door de examencommissie zijn aangewezen. De examencommissie stelt vervolgens de individuele resultaten vast aan de hand van de toetscesuur (de grens tussen een voldoende en een onvoldoende). Omdat er diverse deskundigen betrokken zijn bij het zorgvuldig beoordelen van de toetsen, neemt dit enige tijd in beslag.

Bezwaar tegen toetsuitslagen

Tegen een beschikking waarbij een toetsresultaat is vastgesteld staat, op grond van artikel 7:1 lid 1 Awb, de mogelijkheid open om bezwaar aan te tekenen bij de examencommissie. Om bezwaar aan te tekenen, stuurt u binnen zes weken na de datum van verzending van de toetsuitslag een bezwaarschrift naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Een vlotte afhandeling van uw bezwaarschrift

Voor een goede verwerking en vlotte afhandeling van uw bezwaarschrift ontvangen wij uw bezwaarschrift graag als Word-bestand. Uw e-mail mag niet voorzien zijn van een gevoeligheidslabel (bijv. persoonlijk, priv├ę, vertrouwelijk). Uw bezwaarschrift bevat in ieder geval de bezwaargronden waarin u gemotiveerd toelicht waarom u het niet eens bent met het aan u toegekende toetsresultaat.

Het is van belang om alle relevante informatie zo vroeg mogelijk aan te leveren.

De examencommissie neemt in beginsel binnen zes weken na sluiting van de bezwaartermijn een beslissing. Zo nodig maakt de examencommissie gebruik van haar bevoegdheid ex artikel 7:10, lid 3 Awb om de beslissing maximaal zes weken te verdagen.

 

Delen FacebookTwitterLinkedin