Klachten

De medewerkers van de Beroepsopleiding Advocaten streven ernaar om advocaat-stagiaires een kwalitatief hoogwaardige opleiding aan te bieden. We vinden het belangrijk dat u tevreden bent over de opleiding en over ons als organisatie.

Toch kunnen er dingen misgaan of anders lopen dan u had verwacht. Dat kan aanleiding geven tot een klacht. Het is van belang ons te laten weten waarover u niet tevreden bent. Zo kunnen we samen met u naar een oplossing zoeken en herhaling van klachten voorkomen. Bovendien kunnen we daardoor ook de kwaliteit van de organisatie en de opleiding verbeteren op punten waar dat nodig blijkt te zijn.

Een klacht

Als u een klacht heeft, kunt u zich het beste rechtstreeks wenden tot de direct betrokkene(n). Dit kan telefonisch of per e-mail. In de praktijk blijkt dat problemen op deze wijze veelal snel op een bevredigende wijze in onderling overleg kunnen worden opgelost.

Bij klachten die u niet rechtstreeks met de direct betrokkene wilt bespreken of waarover u overleg heeft gehad maar dat niet het door u gewenste resultaat heeft opgeleverd, kunt u een schriftelijke klacht indienen. Ook uw patroon of de HR-functionaris van uw kantoor kan, namens u, een klacht indienen. Anonieme klachten nemen we niet in behandeling, omdat de situatie die aanleiding gaf tot de klacht dan onvoldoende kan worden onderzocht. Klik hier om naar het klachtenformulier te gaan.

U kunt ons bereiken op het volgende telefoonnummer of e-mailadres.

Telefoon: 088 - 0595 700
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Als u niet tevreden bent met de uitkomst van de behandeling van de klacht, dan kunt u de klachtenfunctionaris benaderen.

De klachtenfunctionaris

U kunt de klachtenfunctionaris zowel schriftelijk als telefonisch benaderen.

Omdat het gaat om uw ervaringen tijdens de opleiding is het over het algemeen belangrijk dat de klacht in uw eigen bewoordingen wordt overgebracht aan de betrokkene(n). De klachtenfunctionaris zal u (meestal) vragen uw klacht op schrift te stellen. Een leidraad hiervoor is het klachtenformulier op deze site. Hier vindt u het klachtenformulier.

De klachtenfunctionaris neemt uw klacht in behandeling. U wordt mogelijk nog benaderd om aanvullende informatie te verstrekken. Het kan ook zijn dat de betrokken medewerker rechtstreeks contact met u opneemt en de klacht met u bespreekt. Verder kunt u de klachtenfunctionaris vragen om een schriftelijke reactie van de betrokkene(n).

De klachtenfunctionaris streeft ernaar uiterlijk binnen drie weken na ontvangst van een klacht inhoudelijk te reageren. Als dit onverhoopt niet lukt, wordt u ingelicht over de reden van het uitstel en wordt een schatting gegeven binnen welke termijn u een reactie van hem mag verwachten. De inhoudelijke reactie van de klachtenfunctionaris ontvangt u, na eventueel telefonisch contact, (ook) op schrift.

We vragen u duidelijk te vermelden wat de kernpunten van uw klacht zijn en, indien van toepassing, welke oplossing u voor ogen staat.

De klachtenfunctionaris is als volgt te bereiken:

Schriftelijk:
Beroepsopleiding Advocaten
De heer B. Smits, klachtenfunctionaris
Postbus 10520
6500 MB NIJMEGEN

Telefonisch: 088 059 5700
Per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

We hopen dat uw klacht is opgelost na het bespreken en afstemmen ervan met de betrokkene(n) of na bemiddeling door de klachtenfunctionaris. Wij bieden u daarnaast de mogelijkheid om uw klacht -aanvullend- te bespreken met een vertrouwenspersoon.

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is onafhankelijk, onpartijdig en werkt oplossingsgericht. Zij biedt een luisterend oor, informeert u over uw rechten, adviseert over te ondernemen stappen en ondersteunt daar desgevraagd bij. Uw wensen en uw beleving van de situatie zijn daarbij het uitgangspunt.

Als u uw klacht rechtstreeks richt aan de vertrouwenspersoon, maar nog niet heeft geprobeerd uw klacht via bemiddeling van de klachtenfunctionaris op te lossen terwijl de klacht zich daar wel voor zou lenen, dan kan de vertrouwenspersoon u voorstellen de klacht alsnog ter bemiddeling voor te leggen aan de klachtenfunctionaris.

De vertrouwenspersoon heeft in ieder geval de volgende taken:

1a) Het fungeren als aanspreekpunt voor klagers;
1b) Het opvangen van en het verlenen van nazorg aan klagers;
1c) Het adviseren van klagers over eventueel verder te ondernemen stappen.

De vertrouwenspersoon is met inachtneming van de nodige vertrouwelijkheid bevoegd de betrokkene(n) te horen en informatie in te winnen, voor zover dit voor de uitvoering van zijn/haar taken noodzakelijk is. De vertrouwenspersoon zal altijd in eerste instantie trachten te bemiddelen tussen de klager en de betrokkene(n). Bemiddeling heeft als doel om via herstel van het contact en het vertrouwen tot een gezamenlijke oplossing van het probleem te komen.

Om een zo onpartijdig mogelijke behandeling te waarborgen, is de vertrouwenspersoon niet verbonden aan de Beroepsopleiding Advocaten.

De vertrouwenspersoon kan alleen schriftelijk ingediende klachten in behandeling nemen. U kunt uw e-mail richten aan: Mevrouw M. Verhagen, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tot slot

Uw klacht is een belangrijk hulpmiddel ter verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en de organisatie binnen de beroepsopleiding. Wij stellen alles in het werk om tot een goede afhandeling van uw klacht te komen.

Wij rapporteren aan onze opdrachtgever, de Nederlandse orde van advocaten, omtrent klachten en de afhandeling ervan. Dit doen wij altijd anoniem.

Delen FacebookTwitterLinkedin