Groepsindeling

Ongeveer zes weken voor de start van de opleiding hoort u in welke groep u bent geplaatst en ontvangt u het rooster. De groepen voor de cognitieve vakken bestaan uit minimaal 24 en maximaal 32 personen. Voor vaardigheden is dit de helft. Afhankelijk van de gekozen leerlijn zullen er waarschijnlijk meerdere (parallel)groepen worden gevormd. Bij de leerlijn Burgerlijk recht is de kans hierop het grootst. De samenstelling van de groepen is voor de vaste onderdelen gedurende drie jaren dezelfde. De groepsindeling van de keuzevakken kan wel wisselen.

U kunt geen voorkeur aangeven voor de plaats van opleiding. U wordt geplaatst in de opleidingsplaats in het arrondissement waarin u werkt. Ook kunt u geen voorkeur aangeven om met iemand in een bepaalde groep te worden ingedeeld.

De mentor

Iedere groep heeft twee trainers; een vaardighedentrainer en een advocaat-trainer. Beide trainers fungeren als persoonlijke mentor van een aantal stagiaires. Als stagiaire krijgt u aan het begin van de opleiding een van de trainers van uw groep als mentor toegewezen. Deze trainer blijft in principe drie jaar lang uw mentor. U voert met hem of haar het evaluatiegesprek en het eindgesprek. Ook kunt u bij uw mentor terecht voor alle mogelijke zaken die tijdens de stage plaatsvinden en waar u persoonlijke hulp bij nodig heeft. De trainers zijn de enigen die automatisch toegang hebben tot het persoonlijk deel van uw e-learning, zoals het e-portfolio. Tot slot is de mentor voor uw kantoor en uw patroon de aangewezen contactpersoon, mocht overleg nodig zijn over aspecten die de opleiding betreffen. Dat gebeurt natuurlijk niet zonder uw voorafgaande toestemming.

Tijdens de eerste module van Vaardigheden ontvangt u de contactgegevens van uw mentor.

Delen FacebookTwitterLinkedin