Kosten Beroepsopleiding

Kosten Beroepsopleiding
De kosten voor de driejarige Beroepsopleiding bedragen vanaf cohort voorjaar 2018
€ 14.120,- exclusief btw. Dit bedrag moet worden gezien als een totaalbedrag en is als volgt opgebouwd:

Onderdeel

Kosten

Gemeenschappelijk gedeelte €   9.335,-  
        
Leerlijn €   2.835,-

Overige cognitieve vakken €   1.950,-*

De facturering geschiedt op twee momenten:
  • Direct aan het begin van het eerste jaar:
    € 5.600,- plus btw voor het gemeenschappelijke gedeelte, en
    € 2.870,- plus btw voor de onderdelen leerlijn en overige cognitieve vakken
  • Aan het begin van het tweede jaar:
    € 3.735,- plus btw voor het gemeenschappelijke gedeelte, en
    € 1.915,- plus btw voor de onderdelen leerlijn en overige cognitieve vakken
*De prijs voor de leerlijn en overige cognitieve vakken kan hoger zijn indien u het kleine keuzevak vervangt door een tweede minor.

Algemene Voorwaarden
In de Algemene Voorwaarden zijn onder andere de regels met betrekking tot beëindiging en annulering van de Beroepsopleiding opgenomen
Delen FacebookTwitterLinkedin