High Impact Learning heeft de toekomst

De kwaliteit van de BA willen we steeds scherp tegen het daglicht houden. Daarom onderwerpen we de BA en onze rol van Uitvoeringsorganisatie momenteel aan een externe kwaliteitsaudit volgens de zogenaamde HILL-methode. Wat houdt deze methode in?

HILL staat voor ‘High Impact Learning that Lasts’ en is ontwikkeld door Filip Dochy, de gerenommeerde Belgische hoogleraar Professionele Opleiding en Ontwikkeling en Levenslang Leren. Het HILL-model bevat uitgangspunten voor het onderwijs van de toekomst en kent verschillende bouwstenen. De audit gaat na in hoeverre de huidige Beroepsopleiding Advocaten al voldoet en aan welke bouwstenen nog gewerkt moet worden. Hij wordt uitgevoerd door Dochy zelf. Aan de hand van concrete richtlijnen en suggesties krijgen we inzicht in hoe we de Beroepsopleiding Advocaten HILL-proof kunnen maken.

Het HILL-model is vooruitstrevend en tot stand gekomen op basis van wetenschappelijke studies rond leren en ontwikkeling, in combinatie met het bestuderen van innovatieve opleidingen in verschillende en uiteenlopende domeinen. Er zijn zeven bouwstenen geïdentificeerd die ten grondslag liggen aan het HILL-model. De bouwstenen worden hieronder iets verder uitgewerkt:

1: Urgentie, hiaat en probleem. Hoe krijgt de lerende een stimulans om maximaal betrokken en intrinsiek gemotiveerd te raken?

2: Zelfmanagement en learner agency. Hoe krijg je het voor elkaar dat een student de verantwoordelijkheid neemt voor het eigen professionele handelen en leren? Zelfsturing blijkt namelijk tot meer productiviteit te leiden.

3: Coöperatie, interactie & coaching. Leren vindt plaats in een sociaal netwerk. Er zijn cliënten, docenten en trainers, medestagiaires en natuurlijk de patroons. Interactie, feedback en reflectie creëren is dus cruciaal. Samenwerking is een drijvende kracht achter leren.

4: Hybride leren. Voorkennis opdoen door zelfstudie in de DLO, en het contactonderwijs op locatie is hoe de BA hybride leren vormgeeft. Zo ontstaat de mogelijkheid om de diepte in te gaan op de opleidingsdagen.

5: Actie & kennisdeling. Actie is het in de praktijk brengen van wat er is geleerd. Als je de stof verbindt aan realistische praktijksituaties, dan ontstaat er maximale impact.

6: Flexibele leerruimte. Leren gebeurt niet alleen formeel, tijdens de bijeenkomst of in de DLO. Op spontane dus informele wijze kan er ook worden geleerd. Is daar voldoende ruimte voor in de BA?

7: Assessment as Learning. Meten is weten. Maar kan een evaluatie en beoordeling ook breder worden ingezet als onderdeel van het leerproces? Het blijkt dat lerenden namelijk hun gedrag afstemmen op de beoordelingswijze.

De vraag is: hoe kan de impact van de opleiding worden vergroot, zodat de advocaat-stagiaires hun kennis, vaardigheden en attitude effectief toepassen in hun praktijk? Door de BA te bekijken vanuit deze verschillende bouwstenen, zien we dat de verschillende elementen elkaar nog kunnen versterken.

We verwachten de uitkomsten van de audit binnenkort en zullen deze publiceren.

 

 

Terug naar overzicht

Deze informatie delenShare on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email to someone
email

Aanbevolen artikelen