Onze kernwaarden

Het leveren van kwaliteit, een positieve houding en integer handelen zijn enkele van onze kernwaarden, die we ook de advocaat-stagiaires meegeven in hun ontwikkeling. We streven ernaar om die waarden zelf te belichamen.

Manifest

Het manifest beschrijft de visie, missie en waarden achter de Beroepsopleiding Advocaten. We streven ernaar om een relevante opleiding te zijn die naadloos aansluit bij de praktijk en een antwoord is op de laatste en toekomstige ontwikkelingen in de wereld van de advocatuur en in de maatschappij.

Kwaliteitseisen trainers en docenten

In de BA zijn meer dan 350 docenten, vaardighedentrainers, toetsontwikkelaars en onderwijskundigen actief. Een groot deel hiervan is ook advocaat, zodat de toepassing van de stof in de praktijk maximale aandacht krijgt. Zij komen van verschillende advocatenkantoren en zijn werkzaam in een groot aantal en uiteenlopende rechtsgebieden. Anderen werken in de rechterlijke macht of aan één van de juridische faculteiten in Nederland.

Onze docenten en trainers bepalen voor een groot deel de kwaliteit van de opleiding. Kwaliteit is de belangrijkste kernwaarde van de Beroepsopleiding Advocaten. CPO-Dialogue selecteert daarom professionals op basis van hun praktijk- en doceerervaring. Wij stellen daaraan hoge eisen, zodat zij hun rol op het vereiste niveau kunnen vervullen. Zij zijn verantwoordelijk voor de juistheid en de coherentie van het onderwijs en de kwaliteit van de programma-inhoud en de studiematerialen. Alle docenten en trainers nemen deel aan een continu opleidingsprogramma.

Voor de vaardighedenvakken zijn expertgroepen ingesteld. In de expertgroepen zitten ervaren advocaten en andere professionals, die onder meer input leveren voor de invulling van het vaardighedenprogramma. Zo zorgen we voor oefencasuïstiek die rechtstreeks uit de dagelijkse advocatenpraktijk komt. Bij de juridisch inhoudelijke vakken zijn de hoofddocenten, voor elk vak één uit de praktijk en één uit de academische wereld, verantwoordelijk voor de kwaliteit en de actualiteit van de inhoud en de aanpak van het desbetreffende vak. 

Deze informatie delenShare on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email to someone
email